Om bloggen

j.skriveri är en blogg som j. skriver i, ett eget Project Xanadu, ett litet avstjälpningspalats för allt som inte ville rymma annorstädes, och så många gånger pånyttfödd att den knappt räknas längre

Sök

Arkiv

Subjektiv Krokodil

Senast i fotoalbumet

j.skriveri

Faller i fällor

Snabbvisit i hemmet där (fler än bara den här) fredagskvällen står redo på vardagsrumsbordet.

Pausen fylld av tankar om ifallna fällor. De är tre. Till höger i bild är den fälla jag ännu tar mig ur. Till vänster uppmanar mig resultatet av ett sällsynt systembesök att fälla – men jag vägrar och tänker ännu en gång låta håret växa ut till (allra minst) halvmeterslängd. Den tredje fällan är ett fall för sig.

Citatackumulat.

Den kanske enda goda verkan Facebook varit orsak till består i hur en liten samling citat efterhand ansamlats. Så särskilt många andra fördelar ser jag inte, och vid årsskiftet är det nog adjö.

* * *

”If one studies too zealously, one easily loses his pants.”
(Albert Einstein)

”The question of the rights and wrongs of a particular war is generally considered from a juridical or quasi-juridical standpoint: so and so broke such and such treaty, crossed such and such a frontier, committed such and such technically unfriendly acts, and therefore by the rules it is permissible to kill as many of his nation as modern armaments render possible. There is a certain unreality, a certain lack of imaginative grasp about this way of viewing matters. It has the advantage, always dearly prized by lazy men, of substituting a formula, at once ambiguous and easily applied, for the vital realization of the consequences of acts.”
(Bertrand Russell)

”Words empty as the wind are best left unsaid.”
(Homeros, "epic poet")

”Relax! What is mind? No matter. What is matter? Never mind.”
(Homer Simpson)

”My computer isn't responding when I click an icon. I click again. Nothing. So I click it really hard 30 times in a row. Now the computer decides to respond. Clearly, the computer can read my frustration, and therefore hurries to open the 32 firefox windows I requested.”
(/.#590661)

”För att vara djup är det nödvändigt att vara långtråkig.”
(C. S. Peirce)

”It is a damn poor mind indeed which can't think of at least two ways to spell any word.”
(Andrew Jackson, Förenta staternas sjunde president)

Uppenbarligen citerar jag bara män.

Autorité de sûreté tautologique

Om en explosion vid en kärnanläggning kan man rapportera med mer eller mindre lämpliga formuleringar. Till de senare hör definitivt denna:

Myndigheten för kärnkraftsäkerhet (ASN) har meddelat att inget radioaktivt avfall har spridit sig utanför det berörda området.

Det radioaktiva avfallet har alltså kommit att spridas endast till det av radioaktivt avfall berörda området. Häpnadsväckande oväntat!

Veckans kaka, 2010/07

/bin/sh ~/bin/cowfortune.sh
____________________________________________________________
( Religion has done love a great service by making it a sin. )
(                                                            )
( -- Anatole France                                          )
------------------------------------------------------------
   o
    o
      _____   _________
     /     \_/         |
    |                 ||
    |                 ||
   |    ###\  /###   | |
   |     0  \/  0    | |
  /|                 | |
/ |        <        |\ \
| /|                 | | |
| |     \_______/   |  | |
| |                 | / /
/||                 /|||
   ----------------|
        | |    | |
        ***    ***
       /___\  /___\

Veckans kaka, 2010/06

/bin/sh ~/bin/cowfortune.sh
____________________________________________________
( I used to be an agnostic, but now I'm not so sure. )
----------------------------------------------------
       o   \_______
v__v   o  \   O   )
(**)      ||----w |
(__)      ||     ||  \/\
  U