Om bloggen

j.skriveri är en blogg som j. skriver i, ett eget Project Xanadu, ett litet avstjälpningspalats för allt som inte ville rymma annorstädes, och så många gånger pånyttfödd att den knappt räknas längre

Sök

Arkiv

Subjektiv Krokodil

Senast i fotoalbumet

j.skriveri

Det socialrelativa jagets cellulära delbarhet

Genom den här gula högen av lappar kan några flerårigt långa tankar om det sociala jagets delbarhet spåras. Här finns funderingar i tankerummet mellan (en enda) djup relation och (flera) grunda relationer, om konsten att kapsla in det (egentligen endast) ensamheten överskjutande eller kring den egna sociala autonomin vid relationer i andra ledet.

Avgörande för nuets nya själv- och tankebildning är (vad som känns nästan klart att benämnas) en insikt, om att min totala omfattning i mina relationer till andra inte är en statisk summa; mellan flera är jag inte diskret utan cellulärt delbar.

Som allt levande gör jag av min omgivning en mig inre energi eller livskraft, som sedan utökar min omfattning och gör mig större. Sådan är den cellulära delbarheten hos jaget, eller väl egentligen hos känslor som vänskap och kärlek inom och mellan mina relationer, att ju fler som delar desto större potential för ny energi, och ju mera ny energi desto mera av mig finns att dela.

Frågan ifall kakan kan både ätas och behållas (i stället för att kastas upp igen, vilket ställd på det sättet frågan ju tycks antyda är alternativet) är alltså inte bara svårbesvarad, vilket vi väl redan visste, utan helt enkelt fel fråga att ställa, och det eventuella svaret saknar nytta för vad som egentligen är problemet.

Så vad är då egentligen rätt fråga? Det måste vara hur den där energin ska alstras. (I steget mellan "desto större potential för ny energi" och "ju mera ny energi" är det potentiellas förverkligande den enda variabeln.)

Den enkla instruktionen för den som vill räcka till åt alla sina relationer (och åt dem den relaterar till) är alltså att inom varje social relation (och kanske även i det icke-sociala livet) i första hand söka och förlösa all potentiell energi. Denna enda instruktion kan kanske vara en komplett manual.

Tesen om det socialrelativa jagets cellulära delbarhet är att om bara varje relation är (netto)givande så finns inget alternativ med samtidigt både färre och djupare relationer. Kakans storlek står i direkt proportion till antalet hos dem som delar på den.

Lämna en kommentar